Langkau ke kandungan utama

Apakah panggilan dan gelaran yang diberikan kepada Yesus?

Diterjemahkan dari artikel ini.

Terdapat lebih 200 panggilan dan gelaran yang diberikan kepada Yesus di dalam Alkitab. Berikut adalah yang lebih terkenal, disusun dalam tiga bahagian yang mencerminkan sifat semulajadi Kristus, posisi-Nya di dalam kesatuan Triniti Allah, dan pelayanan yang telah dilakukan-Nya di bumi bagi pihak kita.


Sifat Semulajadi Kristus

Batu Asas: (Efesus 2:20) - Yesus adalah batu asas kepada bangunan iaitu gereja-Nya. Dia menyatukan Yahudi dan bukan Yahudi, lelaki dan wanita - semua orang-orang kudus dari pelbagai zaman dan tempat, di dalam satu struktur yang dibina berdasarkan iman kepada-Nya yang mana dikongsi oleh semua.

Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan: (Kolose 1:15) -  Bukan mahkluk pertama ciptaan Allah, seperti yang didakwakan oleh sesetengah pihak. Kerana, ayat 16 menyatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sebaliknya, ia bermaksud Kristus adalah yang terutama di atas semua ciptaan, di mana Dia adalah yang terutama di seluruh alam semesta; Dialah yang terunggul di antara semua; Dia berada di puncak segalanya.

Kepala Gereja: (Efesus 1:22; 4:15; 5:23) - Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa teragung dan berdaulat ke atas gereja, bukan raja atau pope. Gereja bermaksud umat yang telah ditebus-Nya melalui kematian-Nya dan telah meletakkan iman mereka untuk memperoleh keselamatan hanya kepada Dia.

Yang Kudus: (Kis 3:14; Mazmur 16:10) - Kristus adalah kudus, di dalam keilahian dan kemanusiaan-Nya, dan adalah sumber kekudusan untuk umat-Nya. Melalui kematian-Nya, kita dijadikan kudus dan suci di hadapan Allah.

Hakim: (Kis 10:42; 2 Timotius 4:8) - Tuhan Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas dunia dan memberikan anugerah keselamatan kekal.

Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan: - (1 Timotius 6:15; Wahyu 19:16) - Yesus berkuasa di atas semua kuasa di bumi, di atas semua raja dan penguasa, dan tiada yang dapat menghalang Dia dari mencapai rencana-Nya. Dia memerintah menurut kehendak-Nya.

Terang Dunia:  (Yohanes 8:12) - Yesus datang ke dunia yang menjadi gelap kerana dosa dan memberikan terang kehidupan dan kebenaran melalui perbuatan-Nya dan perkataan-Nya. Bagi mereka yang percaya kepada-Nya, Dia telah membuka mata mereka dan berjalan di dalam terang.

Raja Damai: (Yesaya 9:6) - Yesus tidak datang membawa damai dalam erti kata meniadakan peperangan, tetapi damai di antara Allah dan manusia yang telah terpisah oleh dosa. Dia mati untuk memulihkan orang-orang berdosa agar layak di hadapan Allah yang Kudus.

Anak Allah: (Lukas 1:35; Yohanes 1:49) - Yesus adalah "Anak Tunggal Bapa" (Yohanes 1:14). Gelaran ini digunakan sebanyak 45 kali di dalam Perjanjian Baru dan ia mengesahkan keilahian Kristus.

Anak Manusia: (Yohanes 5:27) - Apabila digunakan untuk membezakan panggilan "Anak Allah", ia untuk mengesahkan kemanusiaan Kristus yang wujud bersama keilahian-Nya.

Firman: (Yohanes 1:1; 1 Yohanes 5:7-8) - Firman adalah Persona kedua di dalam Allah Tritunggal, yang berfirman, yang menjadikan segala sesuatu dari tiada kepada ada di awal penciptaan, yang telah dari awal bersama-sama dengan Allah Bapa, dan adalah Allah, dan oleh Dia segala sesuatu dijadikan.

Firman Allah: (Wahyu 19:12-13) - Ini adalah nama yang diberikan kepada Kristus yang tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali diri-Nya sendiri. Ia menggambarkankan suatu misteri kepada keilahian-Nya.

Firman Hidup: (1 Yohanes 1:1) - Yesus tidak hanya memberikan firman yang membawa kepada kehidupan kekal, tetapi menurut ayat ini, Dia adalah Firman Hidup itu sendiri, merujuk kepada sukacita dan kepenuhan kekal yang diberikan-Nya.

Posisi-Nya di dalam Triniti

Alfa dan Omega: (Wahyu 1:8; 22:13) - Yesus mengisytiharkan diri-Nya sebagai permulaan dan pengakhiran untuk segala sesuatu, gelaran yang hanya diberikan kepada Allah. Pernyataan tentang kekekalan ini hanya boleh digunakan ke atas Allah.

Imanuel: (Yesaya 9:6; Matius 1:23) - Bermaksud "Allah menyerta kita". Yesaya dan Matius mengesahkan bahawa Kristus yang akan dilahirkan di Bethlehem adalah Allah sendiri yang datang ke bumi dalam bentuk manusia untuk hidup bersama-sama umat-Nya.

Aku ada: (Yohanes 8:58; bersama Keluaran 3:14) - Apabila Yesus memanggil diri-Nya dengan panggilan ini, orang-orang Yahudi cuba merejam-Nya dengan batu kerana mengkufuri Allah. Mereka faham bahawa Dia mengisytiharkan diri-Nya sebagai Allah yang kekal, iaitu YHWH di dalam Perjanjian Lama.

Tuhan semua orang: (Kis 10:36) - Yesus adalah pemerintah yang berdaulat ke atas seluruh dunia dan semua yang ada di dalamnya, semua bangsa di dunia, dan khususnya umat pilihan Allah, orang bukan Yahudi dan juga orang Yahudi.

Allah yang benar: (1 Yohanes 5:20) - Ini adalah kenyataan secara terang-terangan yang memanggil Yesus adalah Allah yang benar, bukan sahaja ilahi, tetapi Yang Ilahi. Memandangkan Alkitab mengajarkan hanya ada satu Allah, satu-satunya penjelasan adalah ayat ini menjelaskan sifat semulajadi-Nya sebagai sebahagian daripada Allah Tritunggal.

Pelayanan-Nya di bumi

Pemberi dan Yang menyempurnakan iman kita: (Ibrani 12:2) - Keselamatan diperolehi melalui iman yang adalah pemberian daripada Allah (Efesus 2:8-9) dan Yesus adalah sumber kepada iman kita dan yang akan menyempurnakannya. Dari awal hingga akhir, Dia adalah sumber dan peneguh kepada iman yang menyelamatkan kita.

Roti Hidup: (Yohanes 6:35; 6:48) - Sama seperti roti memberi kelangsungan hidup secara fizikal, Yesus adalah roti yang memberikan kehidupan kekal. Allah menyediakan manna sebagai makanan kepada umat-Nya di padang gurun dan Dia menyediakan Yesus untuk memberi kita kehidupan kekal melalui pengorbanan-Nya untuk kita.

Pengantin Lelaki: (Matius 9:15) - Gambaran Kristus sebagai pengantin lelaki dan gereja sebagai pengantin perempuan-Nya menunjukkan suatu perhubungan istimewa yang kita miliki bersama dengan-Nya. Kita dipersatukan bersama di dalam perjanjian kasih yang tidak dapat dipisahkan.

Penyelamat: (Roma 11:26) - Sama seperti bangsa Israel memerlukan Allah untuk menyelamatkan mereka dari perhambaan di Mesir, begitu juga Kristus adalah Penyelamat kita dari perhambaan dosa.

Gambala yang Baik: (Yohanes 10:11, 14) - Pada zaman Alkitab, gembala yang baik sanggup menggadai nyawanya untuk melindungi dombanya dari pemangsa. Yesus menyerahkan nyawa-Nya untuk domba-Nya, dan Dia menjaga kita.

Imam Besar: (Ibrani 2:17) - Imam besar orang Yahudi masuk ke dalam bait suci setahun sekali untuk memberikan korban penebus dosa. Tuhan Yesus melakukan tugas tersebut kepada umat-Nya hanya sekali di kayu salib.

Anak Domba Allah: (Yohanes 1:29) - Hukum Allah menuntut korban dari seekor domba yang tidak ada cacat dan cela sebagai penebus dosa. Yesus telah menjadi Domba tersebut yang dengan taat ke tempat penyembelihan, menyatakan kesabaran-Nya di dalam penderitaan-Nya dan kesediaan-Nya untuk mati bagi umat milik-Nya.

Pengantara: (1 Timotius 2:5) - Pengantara adalah orang yang menjadi orang tengah di antara dua pihak untuk mendamaikan mereka. Kristus adalah satu-satunya Pengantara yang mendamaikan manusia dengan Allah. Berdoa kepada Maria atau saint adalah penyembahan berhala kerana ia melangkaui peranan utama Kristus dan memberikan peranan Pengantara tersebut kepada pihak lain.

Batu Karang: (1 Korintus 10:4) - Sama seperti air kehidupan mengalir dari batu yang dipukul oleh Musa di padang gurun, Yesus adalah Batu Karang di mana mengalirnya air kehidupan kekal. Dia adalah Batu dasar di mana kita membina rumah rohani kita, supaya tiada ribut yang dapat merobohkannya.

Kebangkitan dan Hidup: (Yohanes 11:25) - Di dalam Yesus adalah jalan untuk membangkitkan orang berdosa kepada hidup kekal, sama seperti apabila Dia bangkit dari kubur. Dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dan kita dibangkitkan untuk berjalan di dalam kehidupan baharu.

Juruselamat: (Matius 1:21; Lukas 2:11) - Dia menyelamatkan umat-Nya dengan menebus mereka, dengan memberikan Roh Kudus untuk memperbaharui mereka di dalam kuasa-Nya, dengan memampukan mereka mengatasi musuh-musuh rohani, dengan memimpin mereka berhadapan dengan pencubaan dan kematian, dan dengan membangkitkan mereka pada akhir zaman.

Pokok Anggur yang Benar: (Yohanes 15:1) - Pokok Anggur yang Benar memberikan semua yang diperlukan oleh dahan (orang percaya) untuk menghasilkan buah Roh, keperluan itu ialah air hidup keselamatan dan Firman.

Jalan, Kebenaran, Hidup: (Yohanes 14:6) - Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, satu-satunya Kebenaran di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan, dan satu-satunya sumber kehidupan kekal. Ketiga-tiga hal ini ada di dalam Dia.

Ulasan