Langkau ke kandungan utama

Menjawab buku "Jesus adalah Muslim?": #30: Bukan Jesus yang disalib?

Senarai lengkap siri ini di sini.

Pada muka surat 56 hingga 58, penulis sekali lagi cuba mengatakan bukan Jesus yang disalibkan. Kali ini, penulis cuba memetik ayat Matthew 27:46 berikut:
"Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?" (Matthew 27:46, TB)
Namun, apa yang tidak dijelaskan penulis, Jesus sebenarnya sedang mengungkapkan semula ayat dari kitab Mazmur 22:1,
"Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." (Mazmur 22:1, TB)
Mengapa Jesus berseru menggunakan ayat Mazmur 22:1 tersebut? Ia untuk menarik perhatian terhadap Mazmur 22 yang mana pada ayat 11 hingga 18 adalah seperti berikut:
"11 Janganlah jauh dari padaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. 12  Banyak lembu jantan mengerumuni aku; banteng-banteng dari Basan mengepung aku; 13 mereka mengangakan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. 14 Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya; hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku; 15 kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku; dan dalam debu maut Kauletakkan aku. 16 Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. 17 Segala tulangku dapat kuhitung; mereka menonton, mereka memandangi aku. 18 Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." (Mazmur 22:11-18, TB)
Perhatikan petikan Mazmur 22:11-18 ini. Ia adalah suatu nubuat kepada penyaliban Jesus. Nubuat ini telah diberikan lebih kurang 1,000 tahun sebelum kedatangan Jesus. Panggilan "anjing-anjing" adalah panggilan yang digunakan oleh orang Yahudi ke atas orang bukan Yahudi (baca Matthew 15:21-28). Ketika Jesus disalibkan, yang menyalibkanNya adalah askar-askar Rom (mereka bukan orang Yahudi). Hal ini menggenapi nubuat pada Mazmur 22:16-17. Kemudian, pakaian Jesus juga telah dibahagi-bahagikan oleh askar Rom setelah mereka membuang undi (baca Matthew 27:35). Hal ini menggenapi nubuat Mazmur 22:18. 

Maka, dakwaan penulis bahawa ia "bukan perkataan seorang Rasul seperti Jesus" adalah tidak tepat.

Penulis kemudian mendakwa "Jesus tahu ada anak manusia yang akan disalib" (m/s 56) dan  penulis kemudian memetik Matthew 26:2. Apa yang mengejutkan adalah penulis kemudian mendakwa "anak manusia" tersebut adalah orang lain. Penulis mendakwa "Jelaslah Jesus yang sebenar sudah tahu akan ada manusia yang disalib, tetapi bukan beliau" (m/s 57). 

Tidakkah penulis tahu Anak Manusia adalah gelaran ke atas Jesus? Malah, Anak Manusia yang disebutkan di dalam keempat-empat Gospel boleh mengampunkan dosa sama seperti Tuhan, adalah Tuhan atas Hari Sabat, mempunyai malaikat-Nya sendiri, duduk di sebelah kanan Allah Yang Mahakuasa, malah, Jesus sendiri mengaku Dia adalah Anak Manusia.

Jelas penulis telah tersilap apabila mengatakan "Anak Manusia" adalah orang lain dan bukan Jesus.

Penulis juga berkata "Sekiranya beliau adalah tuhan, beliau tidak akan bertanya, "mengapa Allah meninggalkannya?" Pasti beliau dapat menyelamatkan diri daripada disalib." (m/s 57)

Ironisnya, apa yang dikatakan penulis adalah sama dengan apa yang dikatakan oleh mereka yang tidak percaya kepadanya.
"41 Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata: 42 "Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada-Nya. 43 Ia menaruh harapan-Nya pada Allah: baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah berkata: Aku adalah Anak Allah."" (Matthew 27:41-43, TB)
Namun, Jesus tidak menyelamatkan diriNya kerana Dia sudah lebih awal mengatakan mengapa Dia harus mati disalibkan,
"sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang." (Matthew 20:28, TB)
Maka, menurut Bible, siapakah yang disalibkan? Jawapannya sangat jelas iaitu Jesus.

>> Seterusnya: Langit atau syurga?

Ulasan