Langkau ke kandungan utama

Menjawab buku "Jesus adalah Muslim?": #24: Siapakah Judas?

Senarai lengkap siri ini di sini.

Pada muka surat 31 buku ini, penulis berkata,
Agama Islam mempunyai konsep sendiri iaitu orang yang disalib bukan Jesus, tetapi orang lain yang wajahnya ditukar supaya menyerupai Jesus.
Siapakah "orang lain" tersebut? Pada muka surat 32-34, penulis memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang Judas, iaitu murid yang mengkhianati Jesus menurut Bible.

Penulis sangat menekankan tentang Judas. Mengapa? Kerana ini merupakan poin penting untuk beliau meneruskan dakwaannya yang seterusnya, iaitu: Jesus dikatakan berubah wajah menjadi Judas dan Judas pula berubah wajah menjadi Jesus (m/s 36).

Siapakah Judas? Bible dengan jelas menyatakan bahawa dia adalah.
1. Salah seorang daripada 12 murid Jesus (Matius 10:2-4).
2. Yang akan mengkhianati Jesus (Markus 14:10-11).
3. Mati menggantung diri dan perutnya terbelah (Matius 27:5; Kisah Para Rasul 1:18).

Apa yang menarik, sumber penjelasan yang diberikan oleh penulis tentang Judas adalah dari Bible dan bukan dari Al-Quran. Mengapa? Kerana nama Judas tidak pernah disebut di dalam Al-Quran. Bukan itu sahaja, Judas juga tidak disebut di dalam mana-mana hadis sebagai yang menggantikan Jesus. (Akan diperkatakan dengan lebih lanjut pada poin #30 nanti.)

Penulis juga berkata,
Beliau (Jesus) juga tidak pernah mengaitkan pengkhianatan itu dengan penyalibannya bagi menebus dosa umat manusia. (m/s 33)
Mungkin penulis tidak tahu (atau sengaja menyembunyikan fakta sebenar!). Hakikatnya, Jesus sendiri berkata bahawa Dia akan diserahkan untuk disalibkan,

"Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya itu, berkatalah Ia kepada murid-murid-Nya: "Kamu tahu, bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan."" (Matius 26:1-2, TB LAI)
Siapa yang akan menyerahkan Jesus? Jelas disebut malah diakui oleh Judas sendiri,
"Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala.  Ia berkata: "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?" Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya." (Matius 26:14-15, TB LAI)
Maka, mengapa penulis mengatakan Jesus tidak pernah mengaitkan pengkhianatan itu dengan penyaliban-Nya?

Penulis juga cuba mengatakan Judas dan tentera Rom tidak bersalah jika tujuan Jesus disalibkan adalah untuk menebus dosa manusia.
Namun begitu, menyatakan peristiwa penyaliban Jesus yang bertujuan menebus dosa manusia adalah kerana 'pengkhianatan' Judas adalah tidak logik. Sekiranya penyaliban itu bertujuan menebus dosa manusia, maka perbuatan Judas tidak patut dilihat sebagai satu pengkhianatan. Bahkan, itu 'membantu' melancarkan proses pengampunan dosa. Pada masa yang sama, tentera Rom yang menangkap dan menyalib beliau juga bukan orang yang bersalah. (m/s 34)
Sebenarnya, pengkhianatan Judas ke atas Jesus telah pun dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama beratus-ratus tahun sebelum itu.
"Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata: "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka: "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!" Maka iapun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata: "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut Tanah Darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yeremia: "Mereka menerima tiga puluh uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku."" (Matius 27:3-10, TB LAI)
Bukan itu sahaja, Jesus sendiri berkata bahawa yang menyerahkan-Nya itu lebih baik jika dia tidak dilahirkan,
"Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku, yaitu dia yang makan dengan Aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepada-Nya: "Bukan aku, ya Tuhan?" Ia menjawab: "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang dua belas ini, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan."" (Markus 14:18-21, TB LAI)
Dan, Judaslah yang menyerahkan Jesus melalui pengkhianatannya.

Oleh itu, tidak timbul isu Judas bukan seorang pengkhianat. Walaupun dia 'membantu' dalam proses penyaliban, itu tidak membuatkannya menjadi seorang yang 'tidak bersalah' seperti yang cuba dikatakan oleh penulis. Dan itu juga termasuk tentera Rom yang menyalibkan Jesus kerana mereka langsung tidak percaya kepada Jesus atau pun Yahweh, TUHAN yang disembah oleh orang Israel.

Kesimpulannya, penulis terpaksa bergantung kepada Bible untuk membuktikan kesnya, sedangkan Bible itu sendiri bercanggah dengan kepercayaannya.

Ulasan