Langkau ke kandungan utama

Menjawab buku "Jesus adalah Muslim?": #25: Jesus berubah wajah?

Senarai lengkap siri ini di sini.

Pada muka surat 34-35, penulis cuba memberikan hujah bahawa "Jesus mempunyai mukjizat mengubah wajah" sehingga Dia "dapat mengaburi mata tentera Rom, Yahudi, dan murid-murid beliau".

Dan untuk menyokong hujahnya, penulis memetik Luke 24:13-18 dan Matthew 27:3-6. Kemudian, berdasarkan ayat-ayat ini, penulis cuba mengatakan bahawa Jesus telah mengubah wajahnya menyerupai Judas! Penulis menulis,
Sekiranya kita mendakwa orang yang disalib adalah Judas, maka orang yang kelihatan seperti Judas tadi sebenarnya adalah Jesus.
Ketika saya membaca dakwaan penulis ini, saya benar-benar terkejut betapa terdesaknya penulis ini sehingga sanggup memutar belitkan ayat Bible yang begitu jelas tidak menyokong dakwaannya!

Jika kita membaca kisah selanjutnya Luke 24:13-18 yang cuba digunakan penulis, kita akan serta merta mengetahui bahawa penulis memberikan dakwaan yang tidak berasas. Perhatikan kisah selanjutnya,
19  Kata-Nya kepada mereka: "Apakah itu?" Jawab mereka: "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
20  Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan-Nya.
21  Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi.
22  Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami: Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur,
23  dan tidak menemukan mayat-Nya. Lalu mereka datang dengan berita, bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat, yang mengatakan, bahwa Ia hidup.
24  Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat."
25  Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan para nabi!
26  Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya?"
27  Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
28  Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan-Nya.
29  Tetapi mereka sangat mendesak-Nya, katanya: "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
30  Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
31  Ketika itu terbukalah mata mereka dan merekapun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
32  Kata mereka seorang kepada yang lain: "Bukankah hati kita berkobar-kobar, ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan Kitab Suci kepada kita?"
33  Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
34  Kata mereka itu: "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon."
35  Lalu kedua orang itupun menceriterakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
36 ¶  Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka: "Damai sejahtera bagi kamu!"
37  Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
38  Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu?
39  Lihatlah tangan-Ku dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada-Ku."
40  Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada mereka.
41  Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka: "Adakah padamu makanan di sini?"
42  Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng.
43  Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
44  Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur."
45  Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.
46  Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
47  dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
48  Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
49  Dan Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi."
50 ¶  Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati mereka.
51  Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.
52  Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
53  Mereka senantiasa berada di dalam Bait Allah dan memuliakan Allah."
(Lukas 24:19-53)

Perhatikan, Jesus sendiri berkata: "Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga". Bukan itu sahaja, kisah selanjutnya di dalam kitab Luke ini menceritakan tentang kebangkitan Jesus dari kematian, penampakkan diri-Nya kepada murid-murid-Nya selepas bangkit dari kematian, dan juga bagaimana Dia terangkat ke syurga!

Penulis jelas sangat terdesak sehinggakan beliau cuba mengatakan kisah Judas mengembalikan duit perak di dalam Matthew 27:3-6, kononnya adalah Jesus yang telah mengubah wajahnya menjadi seperti Judas sementara Judas pula adalah Jesus yang akan disalibkan. Tuduhan penulis ini sangat tidak berasas jika kita membaca kisah selanjutnya di dalam kitab Matthew sehingga akhir (anda boleh membacanya di sini).

Sangat jelas penulis tidak jujur di dalam penulisannya kerana mustahil penulis tidak mengetahui kisah selanjutnya di dalam kitab Matthew dan kitab Luke yang secara terang-terangan mengatakan Jesus disalibkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga.

Ulasan