Langkau ke kandungan utama

Bagaimana mengenal gereja 'cult'?

Terlebih dahulu, perkataan 'cult' perlu diberikan penjelasan.

'Cult' di sini merujuk kepada kumpulan yang mengaku sebagai sebahagian daripada suatu 'badan', namun mempunyai pengajaran/pemahaman/doktrin yang berbeza dengan apa yang diterima sebagai benar oleh keseluruhan 'badan' tersebut.

Maka, gereja 'cult' adalah merujuk kepada gereja yang mengaku sebagai sebahagian daripada Kristianiti namun mempunyai pengajaran/pemahaman/doktrin yang berbeza dengan Kristianiti ortodoks secara keseluruhan.

Besar kemungkinan sesebuah gereja itu adalah gereja 'cult' jika...

1. Mengaku sebagai satu-satunya gereja yang benar dan gereja-gereja lain tidak benar.
Ini adalah ciri yang paling senang diperhatikan. Saya secara peribadi pernah mendengar hal ini diucapkan oleh seorang ahli gereja 'cult'. Namun, adakah ia sesuai dengan Firman Tuhan?

2. Mengakui keselamatan hanya akan diperolehi jika menjadi anggota gereja tersebut.
Sangat jelas dinyatakan di dalam Alkitab bahawa keselamatan diperolehi hanya melalui Yesus Kristus sahaja dan bukan gereja (Yoh 14:6). Namun gereja-gereja 'cult' selalunya akan mengatakan mereka yang tidak berada di dalam gereja mereka tidak akan memperolehi keselamatan.

3. Mengatakan Darah Yesus tidak cukup untuk menebus dosa kita, kita perlu melakukan beberapa perkara lagi untuk diselamatkan.
Alkitab jelas mengatakan darah Yesus adalah tebusan yang sempurna kepada dosa kita (Mrk 14:24; Rm 5:9). Namun, gereja 'cult' akan mengatakan itu tidak cukup. Ada yang mengatakan kita "wajib" dibaptis dengan air dan Roh Kudus terlebih dahulu. Ada yang mengatakan kita perlu mengetahui beberapa cara 'jabat tangan rahsia' untuk dapat diselamatkan.

4. Mengatakan hanya mereka yang dapat menafsirkan maksud Alkitab dengan betul serta mempunyai 'kitab' tambahan selain Alkitab.
Contohnya Mormon yang mempunyai tiga kitab lain yang dianggap sebagai setaraf dengan Alkitab. Atau Jehovah Witness yang mendakwa hanya mereka yang layak menafsir maksud sebenar Alkitab.

Berikut adalah beberapa kenyataan daripada beberapa buah gereja yang 'kelihatan' menepati ciri-ciri di atas.

"Gereja Yesus Benar, didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Roh Kudus semasa 'hujan akhir', adalah gereja benar yang diperbaharui semula seperti pada zaman rasul-rasul."
terjemahan Pengakuan iman #3 Gereja Yesus Benar (sumber)
- Dengan kata lain, yang di luar Gereja Yesus Benar bukanlah 'gereja benar'.

"Suatu wahyu yang diberikan kepada Nabi Joseph Smith pada tahun 1831, selepas penubuhan organisasi The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, memperkatakan tentang mereka yang diberikan "kuasa untuk membentuk dasar kepada gereja ini". Tuhan kemudian merujuk kepada Gereja ini sebagai "satu-satunya gereja yang benar dan hidup di atas seluruh muka bumi yang mana Aku, Tuhan, menyenanginya""
terjemahan Kenyataan rasmi gereja Mormon (sumber)
- Dengan kata lain, gereja selain Mormon tidak 'benar dan hidup'.

"Untuk menerima kehidupan kekal di dalam Surga dunia kita perlu mengakui organisasi tersebut dan melayani Tuhan sebagai sebahagian darinya"
terjemahan petikan dari majalah The Watchtower, Februari 15, 1983, m/s 12.
(sumber: buku The Kingdom of The Cults, m/s 75)
- Dengan kata lain, jika kita tidak mengakui 'organisasi' tersebut iaitu gereja Jehovah Witness, kita tidak akan menerima kehidupan kekal.

"Kesimpulannya, kita perlu percaya dan beriman terhadap Yesus untuk keselamatan. Tetapi kita juga perlu menyatakan iman kita dengan melakukan apa yang Tuhan syaratkan: pertaubatan, baptisan air dan meminta baptisan Roh Kudus daripada Tuhan."
terjemahan petikan dari buku Gereja Yesus Benar yang bertajuk Q&A On Biblical Doctrines, Chapter 8: Salvation, m/s 76. (sumber)
- Dengan kata lain, Darah Yesus tidak cukup sempurna untuk menebus kita dari dosa. Sebaliknya kita perlu melakukan beberapa 'usaha' lain untuk diselamatkan.

Masih ada banyak lagi petikan kenyataan lain, namun beberapa contoh yang diberikan mungkin cukup untuk kita mengetahui serba sedikit tentang ciri-ciri gereja 'cult' ini.

Apa respon yang sepatutnya kita berikan terhadap mereka?
Persoalan ini memerlukan huraian yang panjang lebar. Saya mungkin akan memperkatakannya di dalam post akan datang.

Ulasan