Langkau ke kandungan utama

Fakta segera: Teologi Kristian

Perkataan "teologi" berasal dari dua buah perkataan Greek yang bermaksud "Tuhan" dan "kata". Apabila digabungkan, perkataan "teologi" membawa maksud "pembelajaran tentang Tuhan".

Teologi Kristian pula adalah adalah pembelajaran/penyelidikan tentang apa yang diajarkan di dalam Alkitab dan kepercayaan Kristian. Teologi Kristian yang berdasarkan Alkitab akan membolehkan kita lebih memahami tentang Tuhan, keselamatan, dan misi kita di dalam dunia ini. 

Berikut adalah beberapa kategori teologi Kristian. Memahami apa yang dikatakan di dalam Alkitab berkenaan dengan bidang-bidang teologi Kristian ini adalah kunci kepada pertumbuhan rohani dan keberkesanan di dalam kehidupan sebagai seorang Kristian.

Paterologi - pembelajaran tentang Allah Bapa.
Kristologi - pembelajaran tentang Peribadi dan perbuatan Yesus Kristus.
Pneumatologi - pembelajaran tentang Peribadi dan perbuatan Roh Kudus.
Bibliologi - pembelajaran tentang Firman Tuhan.
Soteriologi - pembelajaran tentang keselamatan melalui Yesus Kristus.
Antropologi Kristian - pembelajaran tentang sifat semula jadi manusia.
Hamartiologi - pembelajaran tentang sifat dan akibat dosa.
Angelologi - pembelajaran tentang malaikat.
Demonologi Kristian - pembelajaran tentang syaitan/iblis.
Eklesiologi - pembelajaran tentang sifat dan misi gereja.
Eskatologi - pembelajaran tentang akhir zaman.

Rujukan tambahan
- What is Theology? (Bible.org)

Ulasan