Langkau ke kandungan utama

Terjemahan Injil Yudas (Gosple of Judas)

Terjemahan Injil Yudas ini dibuat berdasarkan terjemahan Bahasa Inggeris yang telah dikeluarkan oleh National Geographic dan boleh dibaca di sini. Manuskrip yang ditemui tidak begitu lengkap, dan banyak bahagian yang telah musnah. Anda boleh melihat manuskrip tersebut di sini.
Perhatian!
Terjemahan Bahasa Melayu ini bukanlah terjemahan rasmi untuk Injil Yudas di dalam Bahasa Melayu. Adalah disarankan agar anda membacanya bersama-sama dengan terjemahan Bahasa Inggeris dan juga kamus yang sesuai.


PENGENALAN: INCIPIT

Peristiwa rahsia tentang wahyu yang dikatakan oleh Yesus kepada Yudas Iskariot dalam masa satu minggu tiga hari sebelum dia merayakan Paskah.


PELAYANAN DUNIAWI YESUS

Semasa Yesus muncul di muka bumi, dia melakukan mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaiban untuk penyelamatan umat manusia. Dan oleh kerana ada yang [berjalan] pada jalan orang saleh sementara ada yang berjalan dalam perlanggaran mereka, dua belas rasul telah dipanggil.
    Dia mulai memberitahu mereka rahsia yang melangkaui batas dunia dan apa yang akan terjadi di akhir nanti. Sering kali dia tidak hadir dalam keadaan dirinya sendiri, tetapi dia hadir sebagai seorang anak kecil di kalangan mereka.

PERISTIWA 1: Yesus berdialog dengan murid-muridnya: Doa pengucapan syukur atau perjamuan Tuhan

Suatu hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya di Yudea, dan dia melihat mereka berkumpul bersama dan duduk dalam keadaan yang kelihatan sedang beribadah. Apabila dia [mendekati] murid-muridnya, [34] berkumpul bersama dan duduk sambil mengucap syukur ke atas roti yang ada, [dia] ketawa.
    Murid-murid berkata kepada[nya], "Guru, mengapa engkau mentertawakan doa ucapan syukur [kami]? Kami telah melakukan apa yang benar."
    Dia menjawab mereka, "Saya tidak mentertawakan kamu. <Kamu> melakukannya bukan kerana kamu memilih untuk melakukannya tetapi kerana melalui hal ini tuhan kamu [akan] dimuliakan."
    Mereka berkata, "Guru, engkau adalah [...] anak kepada tuhan kami."
    Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana kamu mengenal aku? Sesungguhnya [aku] mengatakan kepada kamu, tidak ada orang yang hidup sezaman dengan kamu akan mengenal aku."

MURID-MURID MENJADI MARAH

Apabila murid-murid mendengar perkataannya, mereka menjadi marah dan geram lalu mulai menghujatnya di dalam hati mereka.
    Apabila Yesus melihat [pemahaman] mereka yang kurang, [dia berkata] kepada mereka, "Mengapa perasaan geram ini membuatkan kamu menjadi marah? Tuhan kamu yang berada di dalam kamu dan [...] [35] telah menyebabkan kamu marah [di dalam] jiwa kamu. [Biarlah] sesiapa di kalangan kamu yang [cukup kuat] di kalangan manusia menunjukkan kesempurnaan manusia dan berdiri dihadapan ku."
    Mereka semua berkata, "Kami mempunyai kekuatan itu."
    Namun roh mereka tidak berani menghadap[nya], kecuali Yudas Iskariot. Dia mampu berdiri di hadapannya, tetapi dia tidak sanggup merenung matanya, lalu dia memalingkan mukanya.
    Yudas [berkata] kepadanya, "Aku tahu siapa engkau dan dari mana engkau datang. Engkau berasal dari alam kekekalan Barbelo. Dan aku tidak layak menyebut nama dia yang telah mengutus engkau."

YESUS BERCAKAP KEPADA YUDAS SECARA PERIBADI

Mengetahui bahawa Yudas sedang memperkatakan tentang suatu perkara yang ditinggikan, Yesus berkata kepadanya, "Asingkanlah dirimu dari yang lain dan aku akan memberitahukan kepada mu rahsia kerajaan itu. Anda mungkin dapat mencapainya, namun kamu akan mengalami kesedihan yang sangat besar. [36] Orang lain akan menggantikan tempat mu, supaya kedua belas [murid] akan sekali lagi sempurna dengan tuhan mereka."
   Yudas berkata kepadanya, "Bila engkau akan memberitahukan perkara ini kepada ku, dan [bila] hari yang penuh kemuliaan itu datang kepada generasi ini?"
   Namun, setelah dia mengatakan hal itu, Yesus pergi meninggalkannya.

PERISTIWA 2: Yesus muncul di hadapan murid-murid sekali lagi

Keesokkan paginya, setelah hal itu terjadi, Yesus [muncul] di hadapan murid-muridnya sekali lagi.
    Mereka berkata kepadanya, "Guru, ke manakah engkau telah pergi dan apa yang telah engkau lakukan semasa engkau meninggalkan kami?"
    Yesus menjawab mereka, "Aku telah pergi kepada satu lagi generasi yang besar dan kudus."
    Murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, apakah generasi besar yang lebih tinggi dari kami dan lebih kudus dari kami, adakah ia ada sekarang di dalam alam ini?"
    Apabila Yesus mendengar hal ini, dia ketawa dan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memikirkan di dalam hati kamu tentang generasi yang kuat dan kudus itu? [37] Sesungguhnya [aku] berkata kepada mu, tidak ada orang yang dilahirkan dalam kehidupan ini akan melihatnya [generasi], dan tidak akan ada bintang atau malaikat yang akan berkuasa atas generasi itu, dan tidak ada manusia yang dilahirkan fana dapat mengaitkan dirinya dengan ia, kerana generasi itu tidak datang dari [...] yang telah menjadi [...]. Generasi di kalangan [kamu] adalah generasi manusia [...] kuasa, yang mana [...] kuasa lain [...] yang [melaluinya] kamu memerintah."
    Apabila murid-murid[nya] mendengar hal ini, roh mereka terganggu. Mereka tidak dapat berkata sepatah pun.
    Pada hari yang lain Yesus datang kepada [mereka]. Mereka berkata kepadanya, "Guru, kami telah melihat engkau di dalam suatu [pengelihatan], kami telah mengalami hebatnya [mimpi...] malam [...]."
    [Dia berkata], "Mengapakah [kamu...apabila] <kamu> telah bersembunyi?" [38]

MURID-MURID MELIHAT BAIT SUCI DAN MEMPERKATAKAN TENTANGNYA

Mereka [berkata, "Kami telah melihat] [sebuah bangunan] besar [dengan sebuah] altar [yang besar di dalamnya, dan] dua belas orang - menurut kami, mereka adalah imam - dan sebuah nama; dan ramai orang menunggu di mezbah tersebut, [sehingga] imam-imam itu [...dan menerima] pemberian tersebut. [Namun] kami terus menunggu."
    [Yesus berkata], "Bagaimanakah keadaan [iman-imam itu]?"
    Mereka [berkata, "Ada yang...] dua minggu; [ada yang] mengorbankan anak mereka sendiri, yang lain isteri-isteri mereka, dengan pujian [dan] kerendahan hati di antara mereka; ada yang tidur bersama lelaki, ada yang terlibat dengan [pembunuhan]; ada yang melakukan pelbagai dosa dan perlanggaran. Dan lelaki yang berdiri [di hadapan] mezbah menyebut [nama] mu, [39] dan dengan semua perbuatan tidak baik mereka, korban itu diselesaikan [...]."
    Setelah mereka mengatakan hal tersebut, mereka diam, kerana mereka sangat terganggu dengan hal itu.

YESUS MEMBERIKAN TAFSIRAN SECARA KIASAN TENTANG PENGELIHATAN BAIT SUCI

Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu merasa terganggu? Sesungguhnya aku mengatakan kepada kamu, semua imam yang berdiri di hadapan mezbah itu menyebut nama ku. Aku berkata sekali lagi kepada mu, nama ku telah ditulis pada [...] iaitu generasi bintang-bintang melalui generasi manusia. [Dan mereka] telah menanam pokok yang tidak menghasilkan buah, dalam nama ku, dengan cara yang memalukan."
    Yesus berkata kepada mereka, "Mereka yang kamu lihat menerima pemberian di atas mezbah - itu adalah diri kamu. Itu adalah tuhan yang kamu layani, dan kedua belas orang yang telah kamu lihat itu adalah diri kamu. Lembu yang kamu lihat dibawa untuk dikorbankan adalah orang-orang yang telah kamu sesatkan [40] di hadapan mezbah. [...] akan berdiri dan akan menggunakan namaku dengan cara itu, dan generasi yang saleh akan setia kepadanya. Selepas dia akan ada orang lain yang akan berdiri di sana dari mereka yang berzinah, dan yang lain [akan] berdiri di sana dari pembunuh kanak-kanak, dan yang lain dari mereka yang tidur dengan lelaki, dan mereka yang menahan diri, dan orang-orang lain yang cemar dan melakukan perlanggaran serta sesat, dan mereka yang berkata, 'Kami seperti malaikat'; mereka adalah bintang-bintang yang membawa pengakhiran untuk semua perkara. Tentang generasi manusia telah dikatakan, 'Lihat, Tuhan telah menerima korban kamu daripada tangan seorang imam' - itu adalah, si penyesat. Tapi Tuhan, Tuhan kepada alam semesta, yang mengatakan, 'Pada hari terakhir mereka akan dipermalukan'." [41]
    Yesus berkata [kepada mereka], "Berhenti me[ngorbankan...] yang kamu telah [...] di atas mezbah, kerana mereka adalah di atas bintang-bintang kamu dan malaikat-malaikat kamu, serta telah sampai kepada penghujung mereka di sana. Oleh itu, biarlah mereka [terjerat] di hadapan kamu, dan biarkan mereka pergi [--kira-kira 15 baris hilang--] generasi [...]. Seorang pembakar roti tidak dapat memberi makan semua ciptaan [42] di bawah [langit]. Dan [...] kepada mereka [...] dan [...] kepada kita dan [...].
    Yesus berkata kepada mereka, "Berhenti bergumul dengan aku. Setiap kamu memiliki bintangnya sendiri, dan semua [orang --kira-kira 17 baris hilang--] [43] dalam [...] yang telah datang [... mata air] kepada pohon [...] dalam kehidupan ini [...] untuk suatu masa [...] tetapi dia telah datang untuk mengairi Syurga Tuhan, dan [generasi] yang akan bertahan, kerana [dia] tidak akan mencemarkan [jalan hidup] generasi itu, tetapi [...] untuk selama-lamanya."

YUDAS BERTANYA KEPADA YESUS TENTANG GENERASI TERSEBUT DAN GENERASI MANUSIA

Yudas berkata [kepadanya, "Rabb]i, apakah buah yang dihasilkan oleh generasi ini?"
    Yesus menjawab, "Jiwa setiap generasi manusia akan mati. Namun, apabila orang-orang ini telah menyempurnakan masa yang diberikan oleh kerajaan itu dan roh mereka meninggalkan mereka, tubuh mereka akan mati tetapi jiwa mereka akan hidup, dan mereka akan diangkat ke atas."
    Yudas berkata, "Apa yang perlu dilakukan oleh generasi manusia yang lain?"
    Yesus berkata, "Adalah mustahil [44] untuk menyemai benih di atas [batu] dan menuai buahnya. [Ini] juga adalah jalan [...] generasi yang [tercemar] [...] dan Sophia yang fana [...] tangan yang telah mencipta manusia yang fana, supaya jiwa mereka naik ke alam kekalan di atas. [Sesungguhnya] aku berkata kepada mu, [...] malaikat [...] kuasa akan dapat melihat bahawa [...] hal ini kepada mereka yang [...] generasi kudus [...]."
    Setelah Yesus mengatakan hal tersebut, dia pergi dari situ.

PERISTIWA 3: Yudas menceritakan semula suatu pengelihatan dan Yesus menjawab

Yudas berkata, "Guru, setelah engkau mendengarkan mereka semua, sekarang dengarkan aku pula. Kerana aku telah melihat suatu pengelihatan yang besar."
    Apabila Yesus mendengarnya, dia ketawa dan berkata kepadanya, "Hai roh ketiga belas, mengapa kamu terlalu berusaha kuat? Namun katakanlah, aku akan mendengarkan engkau."
    Yudas berkata kepadanya, "Di dalam pengelihatan itu aku melihat kedua belas murid merejam aku dan [45] menghukum [aku dengan berat]. Dan aku juga telah sampai ke suatu tempat di mana [...] mengikut engkau. Aku melihat [sebuah rumah...], dan mata ku tidak dapat mengetahui ukurannya. Orang-orang hebat mengelilinginya, dan rumah itu <mempunyai> atap dengan tumbuhan hijau, dan di tengah-tengah rumah itu ada [ramai orang --dua baris hilang--], berkata, 'Guru, bawalah aku bersama-sama dengan orang-orang ini.'"
    [Yesus] menjawab, "Bintang mu telah menyesatkan engkau." Dia berkata lagi, "Tidak ada manusia yang dilahirkan fana layak untuk memasuki rumah yang telah engkau lihat, kerana tempat itu hanya untuk mereka yang kudus. Matahari dan bulan tidak berkuasa di sana, termasuk hari siang, tetapi yang kudus akan tinggal di sana senantiasa, di alam kekekalan bersama dengan malaikat. Lihat, aku telah menjelaskan kepada mu rahsia kerajaan itu [46] dan telah mengajar engkau tentang kesesatan bintang-bintang tersebut; dan [...] mengutus [...] ke atas dua belas kehidupan."

YUDAS BERTANYA DENGAN KESUDAHAN DIRINYA

Yudas berkata, "Guru, adakah benih-benih ku di bawah kuasa pemerintah-pemerintah itu?"
    Yesus menjawab, "Mari, aku [--dua baris hilang--], tetapi engkau akan sangat bersedih apabila engkau melihat kerajaan itu dan semua generasinya."
    Setelah dia mendengar hal ini, Yudas berkata kepadanya, "Apa faedahnya aku menerimanya? Kerana engkau telah mengasingkan aku untuk generasi itu."
    Yesus menjawab dan berkata, "Eangkau akan menjadi yang ketiga belas dan engkau akan dikutuk oleh generasi yang lain--dan kemudian engkau akan memerintah atas mereka. Pada hari terakhir, mereka akan mengutuk pengangkatan engkau [47] kepada [generasi] kudus."

YESUS MENGAJAR YUDAS TENTANG KOSMOLOGI: ROH DAN YANG KEKAL

Yesus berkata, "[Mari], aku akan mengajar engkau [rahsia] yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Kerana wujud alam yang tidak terbatas, yang luasnya tidak pernah dilihat oleh generasi malaikat, [di mana] ada [satu] [Roh] hebat yang tidak kelihatan,

yang tidak pernah dilihat oleh malaikat,
yang tidak dapat dimengerti oleh pemikiran di dalam hati,
dan ia tidak pernah dipanggil dengan apa-apa nama.

    "Dan sebuah awan yang bercahaya muncul. Dia berkata, 'Biarlah seorang malaikat ada menjadi penolongku.'
    "Malaikat yang hebat, ilahi yang Kekal, muncul dari awan tersebut.
Oleh kerana dia, empat lagi malaikat muncul dari awan yang lain, dan mereka menjadi penolong kepada malaikat Kekal tersebut. Kekekalan itu berkata, [48] 'Biarlah [...] menjadi ada [...],' dan ia menjadi ada [...]. Dan dia [mencipta] cahaya yang pertama untuk bersinar ke atasnya. Dia berkata, 'Biarlah malaikat ada untuk melayani [dia],' dan tidak terhitung banyaknya menjadi ada. Dia mencipta cahaya kedua [untuk] bersinar ke atasnya, bersama-sama dengan malaikat yang tidak terhitung banyaknya, untuk melayani. Begitulah caranya dia mencipta kehidupan yang diberi kesedaran yang lain. Dia membuatkan ia bersinar atas mereka, dan dia menciptakan untuk mereka malaikat yang tidak terhitung banyaknya, untuk membantu mereka.

ADAMAS DAN CAHAYA-CAHAYA TERSEBUT

"Adamas adalah awan bercahaya pertama yang tidak pernah dilihat oleh malaikat-malaikat di antara mereka yang dipanggil sebagai 'Tuhan'. Dia [49] [...] bahawa [...] imej tersebut [...] serupa dengan malaikat [ini]. Dia mencipta [generasi] Seth yang tidak dapat dicemarkan untuk muncul [...] kedua belas [...] dua puluh empat tersebut [...]. Dia menciptakan tujuh puluh dua cahaya di dalam generasi yang tidak dapat dicemarkan tersebut, sesuai dengan kehendak Roh tersebut. Tujuh puluh dua cahaya itu kemudian mencipta bagi diri mereka tiga ratus enam puluh cahaya di dalam generasi yang tidak dapat dicemarkan tersebut, sesuai dengan kehendak Roh tersebut, dan jumlah mereka adalah lima untuk setiap satu.
    "Kedua belas kehidupan dari kedua belas cahaya ini adalah termasuk bapa mereka, dengan enam langit untuk setiap kehidupan, maka terdapat tujuh puluh dua langit untuk tujuh puluh dua cahaya, dan untuk setiap satu [50] [untuk mereka lima] cakerawala, [dengan jumlah keseluruhan] tiga ratus enam puluh [cakerawala...]. Mereka diberi kuasa dan jumlah malaikat [yang besar] [tidak terhitung banyaknya], untuk kemuliaan dan penyembahan, [dan selepas itu juga] roh-roh perawan, untuk kemuliaan dan [penyembahan] bagi semua kehidupan tersebut dan langit serta cakerawala mereka.

KOSMOS, KEKACAUAN, DAN DUNIA ORANG MATI

"Mereka yang kekal itu dipanggil sebagai kosmos -- yang mana, menjadi runtuh - oleh Bapa dan tujuh puluh dua cahaya yang bersama dengan Kekekalan serta tujuh puluh dua kehidupan miliknya. Di dalam dia manusia pertama muncul melalui kuasanya yang tidak tercemarkan. Dan kehidupan yang muncul bersama generasinya, kehidupan yang di dalamnya adalah pengetahuan dan malaikat tersebut, dipanggil [51] El. [...] kehidupan [...] selepas itu [...] berkata, 'Biarlah dua belas malaikat menjadi ada [untuk] memerintah di atas kekacauan dan [dunia orang mati].' Lihat, dari awan itu muncul seorang [malaikat] yang wajahnya menyinarkan dengan api dan keadaannya dicemari dengan darah. Namanya adalah Nebro, yang bermaksud 'memberontak'; yang lain memanggilnya Yaldabaoth. Malaikat yang lain, Saklas, juga keluar dari awan tersebut. Maka Nebro mencipta enam malaikat - Saklas juga melakukan hal yang sama - untuk menjadi penolong, dan mereka menghasilkan dua belas malaikat di langit-langit tersebut, dengan setiap satu menerima sebahagian daripada langit-langit tersebut.

PEMERINTAH DAN MALAIKAT

"Kedua belas pemerintah berkata-kata kepada kedua belas malaikat tersebut, 'Biarlah setiap daripada kamu [52] [...] dan biarkan mereka [...] generasi [--satu baris hilang--] malaikat-malaikat.':

Yang pertama adalah [S]eth, yang juga dipanggil sebagai Kristus.
Yang [kedua] adalah Harmathoth, yang juga [...]
Yang [ketiga] adalah Galila.
Yang keempat adalah Yobel.
Yang kelima [adalah] Adonaios.
    Mereka adalah lima pemerintah dunia orang mati, dan yang pertama di antara semua kekacauan.

PENCIPTAAN MANUSIA

"Kemudian Saklas berkata kepada malaikat-malaikatnya, 'Mari kita mencipta manusia berdasarkan rupa dan gambar tersebut.' Mereka membentuk Adam dan isterinya Hawa, yang dipanggil di dalam awan bernama Zoe. Melalui nama ini semua generasi mencari lelaki tersebut, dan setiap mereka memanggil wanita itu dengan nama-nama ini. Akan tetapi, Sakla tidak [53] meme[rintahkan...] kecuali [...] gene[rasi] tersebut [...] ini [...]. Dan [penguasa] itu berkata kepada Adam, 'Engkau akan hidup lama, bersama-sama dengan anak-anak mu.'"

YUDAS BERTANYA TENTANG TAKDIR ADAM DAN MANUSIA

Yudas berkata kepada Yesus, "[Apakah] tempoh masa bagi manusia untuk hidup?"
    Yesus berkata, "Mengapa engkau memikirkan hal ini, iaitu Adam, bersama dengan generasinya, telah menjalani tempoh kehidupannya di tempat dia telah menerima kerajaannya, dengan tempoh kehidupan bersama dengan pemerintahnya?"
    Yudas berkata kepada Yesus, "Adakah roh manusia akan mati?"
    Yesus berkata, "Inilah sebabnya Tuhan memerintahkan Mikhael untuk memberikan roh-roh manusia dalam bentuk pinjaman, supaya mereka akan menawarkan pelayanan, tetapi Yang Besar memerintahkan Gabriel untuk memberikan roh-roh kepada generasi besar itu tanpa penguasaan ke atasnya - iaitu, roh dan jiwa. Maka, roh yang [lain] [54] [--satu baris hilang--].

YESUS MEMPERKATAKAN KEMUSNAHAN KE ATAS YANG JAHAT BERSAMA DENGAN YUDAS DAN YANG LAIN

"[...] terang [--hampir dua baris hilang--] sekeliling [...] biar [...] roh [yang mana] di dalam kamu diam di dalam daging bersama-sama generasi para malaikat. Namun Tuhan menyebabkan pengetahuan [diberikan] kepada Adam dan mereka yang bersama-sama dengannya, supaya raja-raja kekacauan dan dunia orang mati tidak berkuasa atas mereka."
    Yudas berkata kepada Yesus, "Apa yang akan dilakukan oleh generasi itu?"
    Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepada mu, untuk mereka semua bintang-bintang itu membawa kepada penyempurnaan. Apabila Saklas menyempurnakan tempoh masa yang diberikan kepadanya, bintang pertama akan muncul bersama dengan generasi itu, dan mereka akan menyelesaikan apa yang telah mereka katakan. Dan mereka akan berzinah dalam nama ku dan membunuh anak-anak mereka [55] dan mereka akan [...] dan [--kira-kira enam baris setengah hilang--] nama ku, dan dia akan [...] bintang kamu di atas kehidupan ketiga belas."
    Selepas itu Yesus [ketawa].
    [Yudas berkata,] "Guru, [mengapa engkau mentertawakan kami?]"
    [Yesus] menjawab, "Aku tidak mentertawakan [kamu] tetapi kesesatan bintang-bintang itu, kerana keenam-enam bintang ini akan mengembara bersama kelima pejuang ini, dan mereka semua akan dimusnahkan bersama-sama ciptaan mereka."

YESUS MEMPERKATAKAN MEREKA YANG DIBAPTIS, DAN PENGKHIANATAN YUDAS

Yudas berkata kepada Yesus, "Lihat, apa yang akan dilakukan oleh mereka yang telah dibaptis atas nama mu?"
    Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata [kepada mu], baptisan ini [56] [...] nama ku [--kira-kira sembilan baris hilang--] kepada ku. Sesungguhnya [aku] berkata kepada mu, Yudas, [mereka] yang memberikan korban kepada Saklas [...] Tuhan [--tiga baris hilang--] semua yang jahat.
    "Tetapi engkau akan mengatasi semua mereka. Kerana engkau akan mengorbankan lelaki yang memberikan aku pakaian.

Semboyan mu telah dinaikkan,
amarah mu telah dinyalakan,
bintang mu telah bersinar terang,
dan hati mu mempunyai [...]. [57]

    "Sesungguhnya [...] terakhir mu [...] telah menjadi [--kira-kira dua baris setengah hilang--], meratap [--kira-kira dua baris hilang--] penguasa itu, kerana dia akan dimusnahkan. Dan kemudian gambar kepada generasi besar Adam akan ditinggikan, di atas langit, bumi, dan para malaikat, generasi itu, yang dari alam kekekalan, hidup. Lihat, semuanya telah diberitahukan kepada mu. Angkat mata mu dan lihatlah awan dan terang di dalamnya serta bintang-bintang yang mengelilinginya. Bintang yang memimpin jalan ini adalah bintang mu."
    Yudas mengangkat matanya dan melihat awan yang bercahaya itu, dan dia masuk ke dalamnya. Mereka yang berdiri di atas tanah terdengar suara yang datang dari awan itu, katanya, [58] [...] generasi besar [...] ... gambar [...] [--kira-kira lima baris hilang--].

KESIMPULAN: YUDAS MENGKHIANATI YESUS

[...] Imam-imam besar berbisik kerana [dia] telah masuk ke dalam bilik tetamu untuk berdoa. Namun beberapa orang ahli Taurat berada di sana memerhatikannya dengan berhati-hati untuk menangkapnya semasa berdoa, kerana mereka takut kepada orang ramai, kerana dia dianggap sebagai nabi oleh semua orang.
    Mereka mendekati Yudas dan berkata kepadanya, "Apa yang engkau lakukan di sini? Engkau adalah murid Yesus."
Yudas menjawab mereka menurut permintaan mereka. Dan dia menerima sejumlah wang dan menyerahkan dia kepada mereka.

INJIL YUDAS

____________________________________________________________________

- Ulasan tentang Injil Yudas

Ulasan