Langkau ke kandungan utama

Istilah/Terminologi: Heresy (atau Bidaah)

αιρεσις, Heresy (Bidaah)
Perkataan Heresy adalah berasal dari bahasa Yunani yang bererti:
(1) pilihan, atau
(2) pendapat yang dipilih, dan
(3) mahzab yang berpegang kepada suatu pendapat.
Di dalam Kisah Para Rasul (Kis 5:17; 15:5), ia menyebut tentang mahzab (αιρεσις diterjemah sebagai mahzab) tanpa penerangan terhadap kepercayaan mahzab tersebut. Namun, di bahagian lain di dalam Perjanjian Baru, ia mempunyai pengertian yang berbeza. Paulus menyamakan heresy dengan jenayah dan hasutan (perkataan αιρεσις di dalam ayat Gal 5:20 membawa maksud roh pemecah). Perkataan ini juga membawa maksud perpecahan dan perbalahan di dalam gereja (perkataan αιρεσις di dalam ayat 1 Kor 11:19 diterjemah sebagai perpecahan). Di dalam Titus 3:10, seorang yang heretical (pengikut bidaah) adalah seorang yang menurut persoalannya sendiri, dan perlu dijauhi. Maka heresy adalah mempercayai doktrin yang dipilih sendiri dan bukan dari Tuhan (perkataan αιρεσις di dalam 2 Ptr 2:1 diterjemah sebagai pengajaran-pengajaran sesat). Ignatius dari Anthiokia menyebut kesalahan dalam teologi sebagai heresy (bidaah). Heresy (Bidaah) juga bererti dengan sengaja setia kepada doktrin 'palsu' dan dianggap sebagai orang berdosa.

*rujukan dari Easton's Bible Dictionary dan Kamus Browning.

Ulasan