Langkau ke kandungan utama

Fakta segera - Inkarnasi

Inkarnasi bererti menjadi manusia. Inkarnasi Yesus adalah apabila sifat kemanusiaan (Yesus dalam keadaan manusia) ditambahkan ke dalam sifat Tuhan iaitu Peribadi kedua Triniti. Ia adalah ketika Tuhan menjadi manusia (Yoh 1:1, 14; Flp 2:5-8). Ia adalah tindakan sukarela Yesus untuk merendahkan diri-Nya supaya Dia boleh mati untuk menebus kita dari dosa kita (1 Ptr 3:18). Maka, Yesus mempunyai dua sifat: Ilahi dan manusiawi. Hal ini dinamakan sebagai Kesatuan Hipostatik.

Doktrin tersebut adalah sangat penting bagi Kristian. Melaluinya, kita dapat memahami sifat sebenar Tuhan, penebusan, pengampunan, kasih karunia, dll. Hanya Tuhan yang dapat membayar harga dosa. Oleh itu, Tuhan menjadi manusia (Yoh 1:1, 14) untuk mati bagi dosa-dosa kita (1 Ptr 2:24) yang dipanggil sebagai penebusan. Melalui Yesus, dosa-dosa kita diampunkan. Memandangkan kita diselamatkan melalui kasih karunia dengan iman (Ef 2:8-9), maka adalah penting untuk objek iman kita tepat. Doktrin inkarnasi memberikan ketepatan terhadap pengetahuan bahawa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan kini Tuhan dengan tubuh manusia (iaitu Yesus) berada di syurga menjadi pengantara di antara kita dan Tuhan.

Yesus datang untuk menyatakan tentang Bapa (Mat 11:27; Luk10:22), melakukan kehendak-Nya (Ibr 10:5-9), untuk menggenapi nubuatan (Luk 4:17-21), untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan (2 Kor 5:18-21), dan menjadi Imam Besar untuk kita (Ibr 7:24-28).

Ulasan