Langkau ke kandungan utama

"Pengikut-pengikut Yesus memalsukan cerita dan pengajaran Yesus" - oleh Paul Copan (terjemahan)

Artikel ini ditulis oleh Paul Copan. Tajuk asal adalah Jesus Followers fabricated the stories and sayings of Jesus dan boleh dibaca di siniPenerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Di dalam buku The Da Vinci Code, penulisnya Dan Brown mengajukan persoalan dan mencadangkan jawapan, di dalam perbincangan di antara watak Teabing dan Sophie, yang mana jika benar, bererti keruntuhan dan penyangkalan penuh terhadap ortodoks Kristianiti.
'Di dalam pertemuan tersebut,' kata Teabing, 'banyak aspek tentang kepercayaan Kristianiti dibahas dan diundi...pengurusan sakramen, dan, sudah tentu, keTuhanan Yesus.'
'Saya tidak faham, keTuhananNya?'
'Sayang,' jelas Teabing, 'sehinggalah detik itu di dalam sejarah, Yesus dilihat oleh pengikut-pengikutNya sebagai nabi biasa... seorang manusia yang hebat dan berkuasa, namun hanya seorang manusia. Mahkluk fana.'
'Bukan Anak Tuhan?'
'Betul,' kata Teabing. 'Penetapan Yesus sebagai 'Anak Tuhan' adalah dicadangkan dan diundi secara rasmi pada Pertemuan di Nicaea.'
'Tunggu dulu, anda mengatakan keTuhanan Yesus adalah hasil undian?'
'Dan ia undian yang tipis,' tambah Teabing.
Bukan Dan Brown seorang yang beranggapan demikian. Thomas Sheehan, profesor falsafah Loyola dan penulis buku The First Coming: How the Kingdom of God became Christianity, juga mengatakan bahawa, 'Yesus tidak menganggap diriNya Tuhan, Dia juga tidak mengambil sebarang dakwaan mesias yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru tentangNya.'

Mengapa Alkitab memberikan cerita yang berbeza? Adakah Yesus yang di dalam Alkitab, yang mendakwa diriNya Tuhan, hanyalah mangsa penokok tambahan dan diubah menjadi lagenda oleh penulis awal? Adakah benar gereja atau pengikutNya telah mengubah perkara tertentu? Ini adalah soalan yang baik. Kebanyakan Kristian akan menganggap hal ini tidak terjadi. Namun, adakah ini anggapan yang munasabah? Adakah ia masuk akal? Dan apakah respon yang mungkin akan diberikan oleh individu yang memikirkannya?


Pertama, Kristian boleh memberikan sebab yang baik untuk menerima keempat kitab Injil sebagai boleh dipercayai secara sejarah. Ini dapat memberikan platform untuk memperkatakan tentang dakwaan dan perbuatan Kristus.

Kedua, dakwaan bahawa komuniti Kristian awal memasukkan pendapat dan kontroversi mereka sendiri ke dalam pengajaran Yesus tidak dapat bertahan di bawah penilaian yang teliti. Beberapa sebab diberikan:
  • Kebanyakan isu dan kontroversi yang dinyatakan di dalam Epistles [cth: Roma, Galatia, Efesus, dll.] langsung tidak disebut di dalam keempat Injil (sunat, bahasa lidah, pemakanan daging yang dipersembahkan kepada berhala, dll).
  • Matius, Markus, dan Lukas memberikan gambaran tentang Yesus di dalam tempoh generasi yang pertama selepas kematianNya. Perhatikan kes Kisah Para Rasul, yang besar kemungkinan ditulis sebelum kematian Paulus (64 A.D), ini bererti Injil Lukas ditulis lebih awal, serta Markus, yang mana menjadi rujukan Lukas, ditulis lebih awal lagi.
  • Yahudi abad pertama di Palestin sangat mengambil berat dalam mengekalkan keaslian tradisi lisan, dan hal ini dapat dilihat di dalam epistles - contohnya, tema dari Khotbah di atas Gunung dapat dilihat di dalam Yakobus dan tradisi perjamuan kudus ada dinyatakan di dalam 1 Korintus 11.
  • Keempat Injil tidak menunjukkan pemalsuan. Ada kesederhanaan yang ditunjukkan, yang menjadikan pemalsuan tidak mungkin dilakukan. (Perhatikan peranan wanita sebagai saksi kebangkitan Yesus walaupun status sosial mereka yang rendah ketika itu, atau hal-hal 'memalukan' yang mungkin akan dipadamkan jika cerita Injil dan pengajarannya adalah dibuat-buat - [contoh hal memalukan] Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Dia tidak tahu masa Dia akan kembali, tidak dapat melakukan mukzijat di tempat-tempat tertentu.)
  • Mengapa mereka-reka cerita mukjizat, sedangkan kebanyakan Yahudi menjangkakan Mesias yang akan datang adalah seorang yang akan membebaskan mereka secara politik [Yahudi ketika itu dijajah], bukan seorang yang melakukan keajaiban?
Ketiga, Injil - terutamanya Matius, Markus dan Lukas - memberikan gambaran tentang Yesus di dalam generasi pertama selepas kematianNya, yang mana memberi kepastian terhadap ketepatan penyebaran tentang Yesus.

Keempat, kesederhanaan penulisan Injil menunjukkan keboleh-percayaannya dan bukan pemalsuan.

Kesimpulannya, jika seseorang menulis dengan tujuan penginjilan atau apologetik tidak bererti apa yang ditulis tidak boleh dipercayai. Keghairahan atau semangat - seperti mereka yang selamat dari Holocaust - tidak bererti wujud maklumat yang diubah oleh kerananya. Dan kita boleh menunjukkan di mana di dalam Injil yang boleh dipercayai secara sejarah dan arkeologi. Ini memberikan kredibiliti kepada perkara yang tidak dapat dipastikan secara terus - dakwaan dan perbuatan Yesus.

Lebih dalam lagi:

Ulasan