Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Menjalani kehidupan Kristian

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di sini. Penerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 9 - Menjalani kehidupan Kristian
Apa tujuan kehidupan Kristian?
Ia boleh dilihat melalui tiga cara:
Apa itu kekudusan atau proses kekudusan, pengudusan?
Ada dua pendapat asas:
a) Pemisahan atau pengabdian kepada Tuhan (bukan tertumpu kepada diri sendiri).
b) Kemurnian.

Pengudusan adalah proses dimana orang percaya berubah dari segi hati, fikiran, kehendak dan perbuatan serta semakin serupa dengan kehendak Tuhan dan seperti Kristus sehingga kematian menjadikan kekudusannya sempurna, dan ketika dibangkitkan semasa kedatangan semula Kristus tubuhnya akan sama seperti tubuh Kristus.

Ingat selalu mengapa kita diselamatkan:
Proses pengudusan ini seperti roket yang mempunyai tiga tahap
(1) Berlepas (terpisah dari dosa)
(2) Perkembangan (melawan saki-baki dosa dalam kita menjalani kehidupan ini)
(3) Ketibaan (bebas dari segala dosa apabila sampai di syurga (dimuliakan)

Berlepas (terpisah dari dosa)
Hal ini terjadi semasa perubahan kepercayaan. Sebelum kepercayaan kita berubah, kita dikuasai dosa. Semasa perubahan kepercayaan perhambaan itu diputuskan. Kita dikeluarkan dari dunia dosa dan diletakkan di dalam kerajaan Tuhan.
Rom 6:2-6; Kol 1:12-14 [1 Ptr 2:24]
Bagaimana hal ini berlaku? Melalui kesatuan di dalam Kristus. Kristus mati, mengalahkan dosa. Di dalam Dia, disatukan denganNya melalui iman, kita berkongsi kemenangan itu. Kita telah bangkit dengan kehidupan baru.

Perisahan dengan dosa ini tidak bermaksud kita tidak mempunyai dosa. Ia bermaksud kita tidak lagi dikuasai dosa. Kita mempunyai kuasa untuk hidup berbeza dan harus melakukannya. Kita dibebaskan untuk melayani Tuhan.
[baca keseluruhan Roma 6]
Perubahan yang terus berkembang
(a) Tuhan bekerja di dalam kita supaya kita dapat melakukan kehendaknya.
Flp 2:12-13 [1 Tes 5:23-24]
(b) Ada penentangan terhadap dosa di dalam kehidupan.
Rom 8:13 [Rom 7:14-25; Ef 6:10-18; 1 Tim 6:12; Kol 3:5]
(c) Kita mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan pekerjaan kekudusan di dalam kehidupan kita.
2 Ptr 1:3-11 [2 Kor 7:1; Ibr 12:14; Yoh 15:5-10]
(d) Ada peperangan rohani.
Ef 6:10-18 [Yak 4:7-8; 1 Ptr 5:8-9]
Dalam kita berkembang dalam perubahan, terdapat aspek negatif dan positif. Lihat perkara ini kemudian:
[Negatif: Rom 8:13; Ef 4:25, 31
Positif: Rom 13:11-14; Ef 5:1-2
Kita perlu aktif, cth: Flp 3:12-14; Kis 20:32]
Apa perkara praktikal yang kita boleh lakukan untuk menggalakkan perubahan progresif ini?
(a) Minta dari Tuhan apa yang kita perlukan untuk melayaniNya.
Yak 1:5, 17
(b) Berdoa.
Ef 6:18
(c) Baca Firman Tuhan (ini menggalakkan pembaharuan minda dan memperlengkapkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan.)
2 Tim 3:15-16; Mzm 119:9-16; Rom 12:1-2
(d) Menjadi sebahagian dari komuniti yang telah ditebus (gereja) secara aktif.
Ef 4:11-16
(e) Melibatkan diri dengan penyembahan dan perkumpulan orang percaya.
Ibr 10:24-25
(f) Mempunyai keinginan untuk memberitakan Injil.
Mat 28:18-20
Berdoa => Baca Alkitab => Patuh kepada Alkitab => Menjadi sama seperti Kristus
Semua ini dilakukan dengan bantuan Roh Kudus.

Ketibaan -  peringkat terakhir : Dimuliakan.
(Lebih lanjut tentang hal ini di topik Syurga)

(1) Ia suatu kepastian.
Rom 8:28-30; Flp 1:6
Mereka yang benar-benar diselamatkan akan setia mengikut Kristus dan akan tiba dengan kemuliaan menurut rencana janji Tuhan.

(2) Ia menjadi seperti Kristus.
1 Yoh 3:2; Flp 3:21

bersambung...
Pembelajaran 10 - Syurga dan neraka

Ulasan