Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Iman yang menyelamatkan

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di sini. Penerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 8 - Iman yang menyelamatkan

Kita telah melihat kasih Tuhan yang memilih kita, pekerjaan penebusan Kristus, dan tugas Roh Kudus untuk menerapkan pekerjaan itu ke atas kita. Sekarang kita perlu melihat apa kesan semua ini ke atas kita.

Kita akan melihat iman yang menyelamatkan. Iman adalah karunia utama Roh Kudus. Melalui iman kita disatukan dengan Kristus dan segala faedah dari perbuatan Kristus menjadi milik kita. Menjadi Kristian mempunyai kesan yang sangat mendalam. Ia sering dipanggil sebagai 'bertukar kepercayaan'.


Bertukar kepercayaan
Ia bermaksud perubahan. Untuk kita dapat memahaminya, Alkitab membahagi-bahagikannya kepada komponen yang berbeza, suatu susunan peristiwa perubahan yang berlaku bersama-sama. Di dalam proses ini seseorang itu dihidupkan oleh Roh Kudus (lahir baru Ef 2:5; Yoh 3:1-4 dll) dan mereka boleh kembali kepada Tuhan dengan mengakui dosa dan beriman secara sedar [tanpa paksaan].

Contoh pertukaran kepercayaan di dalam Alkitab
Manasye - 2 Taw 33
Ketua penjara - Kis 16:31
Zakheus - Luk 19:8-9
Lidia - Kis 16:14
[Kornelius - Kis 10:44]
[Paulus - Kis 9:5]

Mari kita liha dua elemen untuk perubahan atau berpaling, bertaubat dan iman.

Bertaubat
Maksud perkataan ini di dalam Alkitab ialah perubahan fikiran atau tujuan, berpaling, kembali semula. Di dalam perubahan ini juga mengandungi perasaan sedih terhadap kehidupan lalu. Ia boleh dijelaskan seperti berikut:

Bertaubat ke dalam kehidupan adalah kasih yang menyelamatkan, (suatu pemberian Tuhan) Kis 11:18, di mana orang berdosa ini sedar sepenuhnya terhadap perbuatan-perbuatan dosanya, Kis 2:37 dan memahami maksud dan berpegang penuh kepada belas kasihan dari Yesus Kristus, dengan penuh penyesalan dan kebencian terhadap dosa berbalik kepada Tuhan, dengan sepenuh hati dan tujuan tunduk sepenuhnya kepada suatu ketaatan baru. (Katekimus ringkas Westminster (diubah suai).

Oleh itu ia melibatkan:
a) Mengetahui anda adalah seorang berdosa di hadapan Tuhan.
Luk 15:18
b) Merasa bersalah terhadap dosa itu.
Mzm 51:2-4, 14; [2 Kor 7:9-10]
c) Berpaling dari dosa kepada Tuhan untuk pengampunan dan penyucian.
Kis 2:38; Rom 2:4
Iman yang menyelamatkan
Iman yang menyelamatkan dijelaskan seperti berikut di dalam katekimus ringkas:

Beriman kepada Yesus Kristus adalah kasih yang menyelamatkan (pemberian Tuhan Ef 2:8) di mana kita menerima dan berharap hanya kepadaNya untuk keselamatan kerana Dia ditawarkan kepada kita di dalam Injil.

a) Anda tahu kebenaran.
Ibr 11:1, 6
b) Anda melihatnya sebagai benar.
Yoh 3:16, 18, 36; [Yoh 6:40; Kis 10:43; Rom 3:22]
c) Anda percaya sepenuhnya kepada kebenaran di dalam Kristus.
Rom 10:9-13; [Yoh 5:24; Kis 16:30-31]
Anda melihat Kristus sebagai Juruselamat. Beriman hanya kepadaNya memberikan kita keselamatan dariNya. Iman ini adalah karunia Tuhan.
Flp 1:29; Ef 2:8; [Kis 13:48; Yoh 10:25-26]
Adakah anda memiliki iman yang menyelamatkan ini, keyakinan di dalam hati anda yang dibawa oleh Roh Kudus, yang telah meyakinkan anda tentang kebenaran Injil dan menyebabkan anda berharap hanya kepada Kritus untuk keselamatan?

Apa yang terjadi ketika kita meletakkan iman kita di dalam Kristus?
(lihat juga pembelajaran seterusnya)
1) Kesatuan dengan Kristus - Rom 6:1-8
2) Terpisah dengan dosa - Rom 6:1-8
3) Pembenaran.

Pembenaran
Satu lagi definisi dari Katekimus:

Pembenaran adalah perbuatan dari kasih secara percuma dari Tuhan (sebuah pemberian) di mana Dia mengampuni semua dosa kita, dan menerima kita kudus di hadapanNya kerana kekudusan Kristus yang diberikan (diakui) atas kita dan diterima hanya melalui iman.

Hal ini adalah istilah yang diperakui, di mana Tuhan yang menjadi hakim mengisytiharkan orang berdosa sebagai tidak bersalah dan kudus (tulus) di hadapanNya berdasarkan siapa Kristus dan apa yang telah dilakukanNya. Pekerjaan dan kekudusan Kristus diperakui bagi pihak kita.

Ia diterima hanya melalui iman.

Rom 3:21-26 [lihat juga Rom 4-5:1; Gal 2:16; 2 Kor 5:21; Rom 10:3-6; Za 3:1-4]


bersambung...
Pembelajaran 9 - Menjalani kehidupan Kristian

Ulasan