Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Gereja

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di sini. Penerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 11 - Gereja

Apa itu gereja?
Bincangkan (tulis pada papan tulis/kertas). Bagaimana perkataan ini digunakan oleh kita?

Perkataan gereja membawa maksud perkumpulan (perkumpulan mereka yang percaya. Ia merujuk kepada jemaat, bukan bangunan atau organisasi). Ia digunakan dalam dua cara di dalam PB:
(1) Gereja setempat.
Kis 11:25-26; 14:23; 15:41
(2) Gereja secara universal (orang percaya di merata tempat dan sepanjang zaman).
Ef 3:21
Gereja dipanggil sebagai tubuh Kristus, perkumpulan orang-orang percaya. Ef 1:22-23, 5:29
[lihat juga Kis 14:27; 1 Kor 11:18]
(Hanya sekali perkataan 'gereja' digunakan untuk merujuk gereja-gereja di suatu tempat Kis 9:31. [Teks AV Yunani mempunyai perkataan 'gereja-gereja'].)Siapakah ahlinya?
Mereka yang telah dipanggil untuk beriman kepada Kristus dan ditebus olehNya.
1 Kor 1:2; Ef 5:25-26 [Kis 2:38-47, 5:14]
Mereka menunjukkan iman baru mereka dengan memberi diri untuk dibaptis dan berkumpul bersama orang percaya yang lain. Lihat Kis 14:27; 1 Kor 11:18 [Kis 16] (dan ayat-ayat lain di atas).

Apa fungsi gereja setempat?

(Bincangkan)

(a) Menyembah Tuhan.
Menyembah adalah istilah yang luas, sekarang penggunaannya terlalu sempit ke arah 'menyanyi'. Ia termasuk menyanyi, berdoa, membaca Alkitab dan berkhotbah.

[Ia mempunyai fungsi yang lebih luas di dalam seluruh kehidupan Kristian]
Ibr 10:24-25; Ef 5:19-20; Rom 12:1-2
(b) Mengajar dan memberitakan kebenaran.
Contoh Paulus:
Kis 20:29-31; 2 Tim 1:13; 2:2; 4:2
[ayat lain: 1 Tim 3:14-15; 2 Tim 3:15-16; Tit 2:1]
(c) Tatacara. Baptisan dan Perjamuan Tuhan (lihat pelajaran seterusnya).
Kis 19:4-5; 1 Kor 11:28-30
(d) Berkumpul bersama (berkongsi hal-hal rohani).
Kis 2:42; Ef 4:16, 29, 32
(e) Disiplin.
Mat 18:15-18 [1 Kor 14:33, 40; Tit 3:10-11]
(f) Penginjilan (pelayanan misi).
Mat 28:19-20; Rom 1:16-17; Rom 10:13-17
Bagaimana gereja ditadbir?

Para pemimpin di dalam gereja
Pemimpin di dalam gereja selalunya dipanggil sebagai penatua, deakon dan kadang-kala pemimpin.

Di dalam setiap gereja setempat terdapat kumpulan penatua yang juga dikenali sebagai pastor, pemimpin (bishop) dan jemaat gembalaan. Nama-nama ini boleh ditukar antara satu sama lain. Tugas mereka ialah berkhotbah, mengajar, memimpin, tugas pastoral (mengembala) dan menjadi contoh yang baik. Lihat:


Juga kumpulan deakon (pelayan) untuk membantu gereja. Flp 1:1; 1 Tim 3:1-13

Keahlian gereja
Gereja awal mengenal siapa yang dimilikinya, cth: 1 Kor 5:13; Kis 5:14
Adalah menjadi tugas kita jika dapat untuk menjadi ahli di suatu gereja setempat.

Kelayakan untuk keahlian gereja
  • Orang percaya.
  • Dibaptis dengan air.
  • Rela menyertai badan tersebut dengan kesatuan dan kasih.
    Ef 4:1-16
[Untuk makluman, bahagian di bawah adalah dari gereja Baptis. Ia bukan syarat wajib untuk menjadi Kristian dan menyertai perkumpulan orang percaya (gereja), ia hanya peraturan gereja tertentu, dalam hal ini, gereja Baptis]

Di dalam gereja kami anda perlu bersetuju dengan doktrin utama iman dan menerima ringkasan kebenaran Alkitabiah (Pengakuan Iman gereja Baptis 1689)

[Jika anda berminat, sila bertanya dengan penatua di Grace for the church Constitution and Confession of Faith dan berbincang dengan mereka]

bersambung...

Ulasan