Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Roh Kudus dan PekerjaanNya

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di sini. Penerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 7 - Roh Kudus: Peribadi dan PekerjaanNya

Ini hanyalah garis besar yang ringkas. Sebelum kita bermula, tuliskan senarai tentang apa yang anda fikirkan apabila mendengar perkataan 'Roh Kudus'.

Pembelajaran ini tertumpu kepada ciri-ciri utama pekerjaan Roh Kudus.


Peribadi Roh Kudus
Dia adalah peribadi, Tuhan, dan peribadi ketiga di dalam Triniti, bertindak melalui Bapa dan Anak. Mari kita lihat satu persatu setiap idea ini.

Roh Kudus adalah Peribadi.
Sangat penting untuk tidak memikirkannya sebagai suatu 'kuasa' atau kekuatan. Enam sebab Alkitabiah untuk percaya Dia adalah peribadi:
a) Dia dirujuk sebagai Peribadi.
Yoh 15:26 [Yoh 16:13-14; Ibr 3:7]
b) Dia dipengaruhi oleh tindakan pihak yang lain.
Kis 5:3 [Ef 4:30]
c) Dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh peribadi.
Luk 12:12 [Kej 1:2-3]
d) NamaNya disebut bersama orang lain.
Yoh 16:14
e) Dia mempunyai sifat-sifat peribadi.
1 Kor 2:10-11
f) Dia dibezakan melalui kuasaNya.
Luk 4:14
Roh Kudus adalah Tuhan
[Lihat a) sekali lagi dan biarkan yang lain untuk pembelajaran peribadi]
a) Diperkatakan sebagai Tuhan.
b) Perbuatan Tuhan dikaitkan denganNya.
c) Ciri-ciri Tuhan.
d) Dikaitkan dengan Peribadi lain di dalam Tuhan yang Satu.
Mat 3:16-17; Mat 28:19; 2 Kor 13:14; 1 Ptr 1:2
[Formula Triniti sering dijumpai di dalam surat-surat Paulus, cth: 1 Kor 12:3-6; Ef 1:13-14; 2:18; 3:14-19; 4:1-6; dll]
[Roh Kudus bertindak daripada Bapa dan Anak bersama-sama]
- bukan melalui salah satu.
Roh Kudus dijanjikan Kristus kepada yang percaya
Dia secara khusus dan sejarah dicurahkan seperti yang telah dijanjikan di Pentakosta.
Pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di dalam Kitab Suci seperti berikut:
  • Bapa merancang
  • Anak melaksanakan rancangan
  • Roh melakukan pekerjaan Kristus
Namun, oleh kerana Tuhan itu Satu, setiap Peribadi terlibat dengan perbuatan Peribadi yang lain. Terdapat peranan yang saling berkait dalam bertindak, cth: Rom 8:9-11.

Aspek pekerjaan Roh Kudus
a) PenglibatanNya di dalam penciptaan.
b) PekerjaanNya dalam menyatakan kebenaran Tuhan
Tugas utamaNya ialah memberi kesaksian tentang (membawa kepada) Kristus.
2 Tim 3:15-16 [2 Ptr 1:19-21; Yoh 14:26; 15:26; 16:13-14]
c) Dia terlibat di dalam pekerjaan Yesus.
d) PekerjaanNya di dalam kehidupan manusia sangat luas.
- Lahir baru.
Yoh 3:1-8; Ef 1:14; 1 Kor 12:13
- Memberi pengertian.
1 Kor 2:4 [Yoh 14:26; 15:26]
- Menghasilkan buah (kekudusan).
Gal 5:22-26; 1 Ptr 1:2
- Memenuhi orang percaya.
Ef 5:18
- Memberi karunia kepada orang percaya.
1 Kor 12:4-7 [Ef 4:7-14; 1 Ptr 4:10-11; Rom 12:6-8]
- Membantu di dalam doa.
Ef 2:18; Rom 8:26
Dia menyatakan pekerjaan Kristus kepada orang percaya.
Dia memeteraikan dan menyucikan orang percaya di dalam Kristus.
Persoalan yang perlu dipertimbangkan
1) Bolehkah anda menjadi Kristian tetapi tidak memiliki Roh Kudus?
Tidak. (Tanpa Roh Kudus tidak akan ada hidup dan anda tidak akan dapat menyenangkan Tuhan)
Rom 8:9
2) Adakah Roh Tuhan tinggal di dalam Kristian?
Ya.
1 Kor 3:16; 6:18-20
3) Bagaimana anda tahu Roh Kudus telah memberi kelahiran baru untuk anda?
Dia menghasilkan iman terhadap Kristus.
Yoh 3:1-15
4) Adakah semua Kristian dibaptis dengan Roh Kudus?
Ya, lihat 1 Kor 12:13. Roh Kudus juga diterima melalui iman.
Gal 3:2, 3, 14
5) Bagaimana kita tahu kita memiliki Roh Kudus?
Ia bukan tentang perasaan atau kuasa (lihat 1 Kor 13:1-3) tetapi beriman terhadap Kristus yang menghasilkan  perubahan hidup.
Gal 3:14; 5:22-23; 2 Ptr 1:3-11
6) Adakah semua Kristian memiliki karunia yang sama?
Tidak (karunia bukan bertujuan untuk kepentingan peribadi tetapi untuk komuniti gereja, maka ia perlu pelbagai dan digunakan untuk kebaikan komuniti.
Rom 12:4-8; 1 Kor 12:10, 11, 27
Kesimpulan
Roh Kudus memberi hidup baru dan membawa seseorang beriman kepada Kristus, menyatukan mereka dengan Kristus dan semua manfaatNya. Dia menjadikan orang percaya sebahagian dari tubuh Kristus. Dia tinggal di dalam dan memeterai orang percaya. Apabila Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya, Dia menghasilkan pertumbuhan di dalam kasih dan kekudusan hidup. Dia menguatkan Kristian di dalam pelayanan dengan memberi pelbagai karunia.

bersambung...
Pembelajaran 8 - Iman yang menyelamatkan

Ulasan