Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Syurga dan neraka

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di sini. Penerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 10 - Syurga dan neraka

Kita akan melihat 3 perkara berikut:
(1) Kedatangan kali kedua Kristus.
(2) Syurga.
(3) Neraka.


Kedatangan kali kedua Kristus
Tuhan menciptakan dunia, manusia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan menjanjikan Juruselamat. Juruselamat datang, hidup, mati, dan bangkit kembali. Dia kemudian terangkat ke Syurga dan mencurahkan Roh Kudus. Peristiwa seterusnya adalah kedatanganNya secara peribadi. Semua Kristian bersetuju Dia akan kembali namun urutan kejadian sebelum kedatanganNya hanyalah perbezaan pendapat di kalangan Kristian.

Kedatangan kali kedua Kristus adalah fakta yang diajarkan oleh Kitab Suci

Masanya tidak diketahui
Sebarang sistem yang meramal hari atau tahun adalah tidak benar.
Kita perlu bersedia, dengan diselamatkan dan melayani Kristus [Mat 25]

Kitab Suci memberi petunjuk tentang pengkhabaran yang akan datang
Namun, pada 'akhir zaman' (tempoh di antara kenaikan Yesus dan kedatanganNya kali kedua) Kristian sering mengalami beberapa hal dari pengkhabaran ini dan menyangka kedatanganNya sudah hampir.
Mat 24:9-13, 21-22 (ada yang melihat hal ini sebagai kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 AD)
[2 Tes 2:3-10; 2 Tim 3:1-7; 1 Yoh 2:18-22]
Dua perkara akan terjadi semasa kedatangan semula Kristus
a) Kebangkitan orang-orang mati.
1 Tes 4:13-17 [Yoh 5:28-29]
b) Hari Penghakiman.
Mat 25:31-46 [2 Kor 5:10; Why 20:11-15; 2 Ptr 3:10-13]
Syurga
Apa yang akan terjadi kepada orang percaya apabila mereka mati?
(a) Mereka akan bersama dengan Kristus untuk menunggu kebangkitan tubuh.
Luk 23:43; Flp 1:21-23 [2 Kor 5:8; Why 6:9]
(b) Semasa Kristus kembali, tubuh dan roh mereka bersatu.
Flp 3:20-21; 1 Yoh 3:1-3; [1 Kor 15:22-23; 1 Tes 4:16; Yoh 6:40]
(c) Kita akan diadili (penilaian terhadap kehidupan kita).
2 Kor 5:10 [2 Tim 4:1; Why 20:12; Mat 25:46; 1 Kor 3:11-15]
(e) Mereka akan berada di dalam langit dan bumi baru selama-lamanya.
Mat 25:26
 Neraka
Apa yang akan terjadi kepada mereka yang tidak percaya apabila mereka mati?
(a) Nampaknya mereka dimasukkan ke dalam neraka seperti orang kaya tersebut.
Luk 16:19-31
(b) Mereka bangkit dari kematian semasa Kristus kembali dan diadili.
Yoh 5:28-29 [Dan 12:2; Kis 24:15]
(c) Kemudian mereka diletakkan di suatu tempat penyeksaan yang kekal.
Mat 25:42-46; Mat 13:40-43
(d) Di tempat yang dahsyat ini, kehilangan perkenan Tuhan, mereka akan mengalami kehidupan kekal yang penuh dengan kepedihan dan keputus-asaan tanpa sebarang peluang untuk berubah.
Mrk 9:47-48; 2 Tes 1:1-8 [Luk 16:19-31; Mat 8:12; Why 21:8]
Dengan melihat kepastian yang dahsyat tentang penghakiman Tuhan, Ibr 9:27, perbuatan praktikal tentang apa yang telah kita lihat adalah:
(1) Percaya kepada Kristus.
2 Kor 6:1-2
(2) Di luar Kristus bermaksud neraka. Maka kita perlu mengambil berat dengan saudara kita yang lain dan memberitakan Injil kepada mereka.
2 Kor 5:10-21
(3) Terdapat keperluan untuk kita hidup baik untuk Kristus. Segala perbuatan kita mempunyai kesan yang penting.
1 Kor 9:24-27 [1 Tes 4:7; Flp 3:12-16; 2 Ptr 3:14]

bersambung...
Pembelajaran 11 -  Gereja

Ulasan