Langkau ke kandungan utama

Siri Dasar Kristian - Tuhan yang Hidup

Siri Dasar Kristian ini diterjemah dari laman web Christian Basics dan boleh di baca di siniPenerangan di dalam tanda [..] dan berwarna perang adalah tambahan dari saya untuk menjelaskan istilah tertentu yang memerlukan penjelasan lanjut.

Topik
Pembelajaran 2 - Tuhan yang Hidup

Mengapa mengenal Tuhan itu penting?
Di dalam kumpulan, tanyakan soalan ini dan dengar jawapan yang diberikan.
Jika anda mengikuti pembelajaran ini secara peribadi, tuliskan sebab mengapa ia penting.
Kemudian lihat Yoh 17:3 dan perhatikan apa yang dikatakan Yesus.


Bagaimana manusia dapat mengenal Tuhan?
1. Kita mempunyai petanda untuk kewujudan Tuhan di:
(a) Penciptaan Roma 1:18-20
(b) Kesedaran kita Roma 2:14-15
Tuhan telah mencipta kita menurut gambaranNya dan sisa persamaan itu masih ada. Kebanyakan manusia di dalam sejarah percaya akan wujudnya 'sesuatu yang lebih besar'. Mempercayai fahaman Atheism memerlukan lebih banyak usaha!

2. Kita bagaimana sifatNya dan apa yang dikehendakiNya dari kita melalui Wahyu yang diberikanNya, cthnya.
(a) Tuhan telah berbicara dengan kita melalui FirmanNya.
(b) Tuhan telah datang kepada kita dan berbicara dengan kita.
Lihat Ibrani 1:1-3. Apa yang diberitahukan kepada kita tentang Tuhan berbicara dengan kita?

Apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan?
1. Tuhan adalah Roh.
Yoh 4:24
2. Tuhan adalah Peribadi.
(a) Dia mempunyai nama peribadi. Kel 3:14-15 (Mengapa perkataan TUHAN di dalam huruf besar?)
(b) Dia telah menyatakan diriNya secara peribadi. Yoh 14:6-9
3. Tuhan itu sempurna (bebas dari sebarang had dan ketidak-sempurnaan).
Kel 15:11; Mzm 147:5
4. Tuhan itu Esa.
Ulangan 6:4
5. Tuhan itu Tritunggal. Mat 28:19 (Satu Tuhan, tiga Peribadi dan wujud bersama di dalam satu zat)

Renungkan maksud semua ini. Bagaimana anda menangani kenyataan seperti ini Kel 3:20?

Apakah ciri-ciri dan sifat-sifat Tuhan seperti ini?
Di dalam kumpulan, fikirkan bersama dan tulis pada sekeping kad atau papan tulis; secara peribadi, tuliskan bagaimanakah Tuhan itu. Kemudia lihat sebanyak mungkin ayat yang anda dapat dan tuliskan ciri-ciri yang diperkatakan.

Perhubungan dan Tuhan - Tuhan dijelaskan dalam maksud perhubungan, cth: Bapa, Gembala. Maleakhi 2:10; Mzm 23:1.

[Ayat yang sangat baik tentang Tuhan - Mzm 103, Yes 40:10-31; Rom 11:33-36; 1 Tim 6:15-16 - baca dan renungkan.
Sifat-sifat lain - lihat Mzm 145:8-9; Ef 1:11; Mzm 115:3; Yer 32:27; Yos 24:19; Kej 18:25]

Bagaimana manusia dapat mendekati atau mengetahui Tuhan seperti ini?
Kita perlu orang tengah, pengantara, dan itu adalah Yesus Kristus.
lihat 1 Tim 2:5; Ibr 12:18-29; Ibr 4:12-16
Memandangkan Tuhan sangat Besar, bagaimana Kristian mendekatiNya?
[Bila kita mendekatinya?]
Sekali lagi, lihat ayat-ayat ini dan fikirkan, 'Bagaimana saya secara peribadi boleh melakukannya?'
cth: Ibr 12:28; Mzm 145:1-2; Mzm 100; Mzm 96:4-7; 2 Kor 6:16-7:1

bersambung...
Pembelajaran 3 - Yesus Kristus

Ulasan